Změna telefonního čísla +420 739 023 093 a e-mailu jidelna@sjchocen.cz. Denní přihlášky a odhlášky v naléhavém případě pouze do 7,00 hod.ráno. Školní jídelna je během prázdnin otevřena od 11:00 do 13:00. Výdej obědů pro veřejnost do jídlonosičů a na talíř od 11:00 do 11:30. Dětem, první den nemoci pouze obědy do jídlonosičů od 11:00 do 11:30. Od 1.1.2022 se mění ceny obědů - viz. vnitřní řád školní jídelny.